ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ DynEd **ฟรี**

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ DynEd **ฟรี**

✨✨✨รอบวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566✨✨✨

📍สถานที่สอบ ห้องแลป LC ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา

📝เวลาสอบ ตามประกาศในรายชื่อ

💁ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบมี ดังนี้

1. ให้นักศึกษาจด “ID ที่ใช้สอบ” เข้าห้องสอบได้

2. เข้าห้องสอบตามเวลาที่กำหนดในประกาศ และฟังขั้นตอนการสอบ

3. เมื่อการสอบเสร็จสิ้น ให้นักศึกษาถ่ายรูปผลสอบเก็บไว้ 🔴หากได้ผลการสอบระดับ B1🔴 ขึ้นไป กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบ

หมายเหตุ: ผู้ที่สละสิทธิ์การสอบจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครสอบในรอบถัดไป!!