หน้าแรก

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์ภาษาเป็นแหล่งการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาการเรียนรู้ทางภาษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นผู้มีความสามารถด้านภาษา

 

 

SPEEXX

 

การฝึกอบรมภาษาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

* เข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ภายใต้เครือข่าย PBRU

นื้อหาถูกออกแบบตามกรอบมาตรฐาน Common European Framework of Referencefor Languages (CEFR)

 

 

บริการนักศึกษา

   

ข่าวสารศูนย์ภาษา

 

 

 

ข่าวกิจกรรมและฝึกอบรม

 

 

TOEIC Online