บุคลากรประจำศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566

บุคลากรประจำศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โดยได้ร่วมกิจกรรมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 39 รูป และเป็นผู้แทนวางพานพุ่มทอง พุ่มเงินของสำนักงานอธิการบดี