ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ✨✨✨เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ DynEd **ฟรี**✨✨✨ (ยกเว้น รหัส66 ให้สอบตามกำหนดการ)

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ DynEd **ฟรี**

 (ยกเว้น รหัส66 ให้สอบตามกำหนดการ)

ขั้นตอนการสมัครสอบมี ดังนี้

1. แสกน QR code หรือคลิก

➡️ https://forms.gle/YWLjVjVU5pRtpjNw9 ⬅️ เพื่อเข้าสู่การลงทะเบียนสอบ

2. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน📝 พร้อมทั้งเลือกวันที่ต้องการสอบ

3. ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแบบฟอร์ม

4. รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

หมายเหตุ : ปิดรับสมัครก่อนวันสอบจริง 7 วัน หรือผู้สมัครเต็มจำนวน

(รับ 60 คน/รอบ เท่านั้น)

‼ขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครสอบ 1 ท่าน / 1 ครั้ง‼