ขอเชิญผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ กิจกรรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (20 ชั่วโมง)

ขอเชิญผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและผู้ที่สนใจเข้ารับฟัง
การปฐมนิเทศกิจกรรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (20 ชั่วโมง)

 

📅 ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566

⏰ เวลา 12.30 – 13.30 น.

💻 ประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom

🌐ลิงค์Zoom: https://zoom.us/j/96407839320…

🌐meeting ID: 964 0783 9320

🌐Passcode: 123456

✅ ชี้แจงรายละเอียดโครงการและเงื่อนไขการผ่านโครงการ

✅ แจ้งกำหนดการการเรียนและการสอบ

✅ ถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ

✅ ผู้ที่ยังไม่สมัครสามารถเข้ารับฟังเพื่อทราบรายละเอียดก่อนตัดสินใจสมัครได้

🎀 เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ 🎀

🎯 รายละเอียดกิจกรรมและตารางเรียน

➡️ https://shorturl.at/CGQVW

🎯 กำหนดการกิจกรรม

➡️ https://shorturl.at/krTW7