เปิดรับสมัครกิจกรรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (20 ชั่วโมง)

ปิดรับสมัครกิจกรรม
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (20 ชั่วโมง)

.

(รับเครดิตกิจกรรมเลือกส่วนกลางสูงสุด 8 เครดิต!) 💖💖💖

✨✨ โดยโครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) และเพื่อเตรียมความพร้อมความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสู่ระดับ CEFR ที่สูงขึ้น ใครที่กำลังเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาอังกฤษห้ามพลาดนะคะ !

🎀 ประโยชน์ที่จะได้รับ 🎀

1. กรณีมีผลคะแนนสะสมรวมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 80% รับเครดิตกิจกรรมเลือก 5 เครดิต

2. กรณีมีผลการทดสอบหลังเรียน 90% รับเครดิตกิจกรรมเลือก 8 เครดิต

3. รับe-certificate และสามารถนำไปยื่นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ ในกรณีที่มีผลสอบเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

🌟 รูปแบบการเรียนการสอน : Online ผ่านโปรแกรม Zoom

🌟 ระยะเวลาโครงการ: สิงหาคม-ตุลาคม 2566

🎯ระยะเวลารับสมัคร: 18 – 26 กรกฎาคม 2566

ปิดรับลงทะเบียนเวลา16.30 น.

🎯จำนวนที่รับสมัคร: 100 คน

🎀 วิธีการสมัคร 🎀

1. เข้ากลุ่มไลน์ตามQR Code ในโปสเตอร์

2. ลงชื่อในลิงค์ google form ที่โพสต์ไว้ใน *Note02

🔔🔔 ขอให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศน์ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.30 – 13.30 น. ผ่าน Zoom ซึ่งจะประกาศต่อไป 🔔🔔

🎀 โปรดศึกษารายละเอียดก่อนสมัคร 🎀

🎯 รายละเอียดกิจกรรมและตารางเรียน

➡️ https://shorturl.at/CGQVW

🎯 กำหนดการกิจกรรม

➡️ https://shorturl.at/krTW7