ประมวลภาพการเรียนออนไลน์ในสัปดาห์ที่ 5 ของโครงการ Everyday English (20ชั่วโมง)

ประมวลภาพการเรียนออนไลน์ในสัปดาห์ที่ 5
ของโครงการ Everyday English (20ชั่วโมง)

✨✨ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-15.30 น. นักศึกษาโครงการ Everyday English ได้เรียนรู้หัวข้อเรื่อง “การบอกเวลาและการบอกทาง” โดยนักศึกษาได้ฝึกการบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ และฝึกถามทางบอกทางตามแผนที่ นอกจากนี้ ยังได้แข่งขันกันผ่านเกมออนไลน์เพื่อทบทวนคำศัพท์ท้ายคาบอีกด้วย 💖 ขอบคุณนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเป็นอย่างดี แล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะ 🥰