📣📣 เปิดรับสมัครแล้ว กิจกรรม : SPEEXX LC PBRU (ON-SITE) 📣📣 📢

เปิดรับสมัครแล้ว กิจกรรม : SPEEXX LC PBRU (ON-SITE)

📣📣 เปิดรับสมัครแล้ว กิจกรรม : SPEEXX LC PBRU (ON-SITE) 📣📣

📢 มาใช้โปรแกรม e-Leaning ฝึกและทดสอบภาษาอังกฤษด้วยตนเองกันถอะ !!! 🥳🥰

🎯 ประเภทกิจกรรม :

✨ กิจกรรมเลือก – ส่วนกลาง (รับเครดิตสูงสุด 8 เครดิต)

🎯 วัตถุประสงค์ :

✨ เพื่อพัฒนาและทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาด้วย e-Learning

🎯 กลุ่มเป้าหมาย :

✨ นักศึกษาทุกคนที่สนใจ จำนวน 30 คน (สมัครได้ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี)

🎯 รูปแบบกิจกรรม :

✨ ON-SITE : ณ ห้อง Computer Laboratory 1 & 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

⏰ ระยะเวลาเปิดรับสมัคร :

✨ 3 – 17 กรกฎาคม 2566

⏰ ช่องทาง & ขั้นตอนการสมัคร :

✨ https://shorturl.at/mnsI9

⏰ กำหนดการกิจกรรม (ON-SITE) :

✨ ทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี / เวลา 09.00 – 16.00 น.

✨ เริ่ม 25 กรกฎาคม – 14 กันยายน 2566

✨ ดูปฎิทินการเปิดให้บริการนักศึกษาเข้าใช้งานโปรแกรม SPEEXX👇

https://shorturl.at/CSTX4

🧡 เข้าร่วมกลุ่มไลน์ “SPEEXX LC PBRU” เพื่อดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติม👉 https://line.me/ti/g/UqzzuBxmiQ