ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (DEKPBRU’66)

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (DEKPBRU’66)

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (DEKPBRU’66) ในวันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 💁‍♀️โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาภาษา อาจารย์วัชระ เย็นเปรม ได้ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงการชี้แนะแนวทางในการสอบผ่านเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา นับเป็นการดูแลและพัฒนานักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าเพื่อเสริมทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีการมอบของรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ร่วมสนุกกับการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาใหม่ให้ความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดี🥰🥰

ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาภาษายังมีการแนะนำทีมงานและให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ โดยนักวิชาการศึกษา ผู้เป็นวิทยากรหลักประจำศูนย์ภาษาซึ่งได้แก่ นางสาวรุ่งอรุณ เกิดพิพัฒน์ และนางสาวสุภาวดี ใจจร

✨✨ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนค่ะ✨✨