ประกาศ นักศึกษาที่สมัครสอบ TOEIC กับศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์

ประกาศนักศึกษาที่สมัครสอบ TOEICกับศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์หากพบว่าบัตรนักศึกษาของตนเองหมดอายุในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

กรุณาถ่ายรูปบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี🪪

และแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

🟢รหัสนักศึกษา

🟢ชื่อ-นามสกุล

🟢คณะ

🟢สาขาวิชา

พร้อมส่งข้อมูลมาที่ ➡️ https://forms.gle/r4vX9cA9pfWUsZQp6 ⬅️

ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เพื่อทำใบรับรองสถานะการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการเข้าสอบ TOEIC