📢📢📢ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP รอบวันพุธ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566📢📢📢

ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP

รอบวันพุธ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัครสอบ TOEFL ITP รอบวันพุธ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลงทะเบียนหน้าห้องสอบ เวลา 12.00 – 12.45 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 (ห้องแลป 1) อาคารศูนย์ภาษา

📝สอบ 13.00 -16.00 น.

✨สมัครและชำระเงิน✨ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนี้

💚นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2,300 บาท

💛บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2,300 บาท

💙บุคคลภายนอก 2,500 บาท

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจะประกาศจากผู้ที่ชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคารออมสิน บัญชีเลขที่ 020126789195 (ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี) และแนบหลักฐานการโอนมาในเว็บไซต์ http://www.cefrpbru.com เท่านั้น‼

🚨🚨กรณีที่จำนวนผู้สมัครสอบไม่ถึง 50 คน ในแต่ละรอบ ให้สอบในรอบถัดไปและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี🚨🚨

หมายเหตุ : ในการสมัครขอให้ผู้สมัครอ่านรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน หากข้อมูลของผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

________________________

💁หากยังไม่มี Account

ให้ท่านลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR ที่เว็บไซต์ศูนย์พัฒนาภาษา http://www.cefrpbru.com/register.php

โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ ➡️ https://op.pbru.ac.th/lc/index.php/cefr ⬅️