ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ DynEd รอบวันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ
DynEd **ฟรี**
รอบวันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566

📍สถานที่สอบ ห้องแลป LC ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา

📝เวลาสอบ ตามประกาศในรายชื่อ

💁ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบมี ดังนี้

1. ให้นักศึกษาจด “ID ที่ใช้สอบ” เข้าห้องสอบได้

2. เข้าห้องสอบตามเวลาที่กำหนดในประกาศ และฟังขั้นตอนการสอบ

3. เมื่อการสอบเสร็จสิ้น ให้นักศึกษาถ่ายรูปผลสอบเก็บไว้ 🔴หากได้ผลการสอบระดับ B1🔴 ขึ้นไป กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบ

หมายเหตุ: ผู้ที่สละสิทธิ์การสอบจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครสอบในรอบถัดไป!!