ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ เปิดรับสมัครทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ DynEd รอบพิเศษสำหรับบุคลากร

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์

เปิดรับสมัครทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ DynEd รอบพิเศษสำหรับบุคลากร

(สำหรับการต่อสัญญาจ้างของบุคลากรสายวิชาการ)

วันและเวลาสอบ📝วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 15.00 – 16.00 น.

สถานที่สอบ📍ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา

‼️ปิดรับสมัคร วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น.‼️

💁ขั้นตอนการสมัครสอบมี ดังนี้

1. แสกน QR code หรือคลิก

➡️ https://forms.gle/LYqpDoA6GPLX4HsE9 ⬅️ เพื่อเข้าสู่การลงทะเบียนสอบ

2. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนลงในแบบฟอร์มการรับสมัคร

3. ชำระค่าสมัครสอบผ่าน ธนาคารออมสิน บัญชีเลขที่ 020126789195 (ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี) เป็นจำนวนเงิน 300 บาท สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

4. แนบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบลงในแบบฟอร์ม

5. อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนกดยืนยันส่งข้อมูลการสมัคร