หน่วยงานภายใน สนอ.ipv6 ready

5ส เรื่องง่ายๆ ทีคุณก็ทำได้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วันณพงค์ วงศ์พานิช   
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2022 เวลา 14:21 น.

     สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการนำกิจกรรม 5ส มาพัฒนาจิตสำนึกในมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งกิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมหนึ่งที่นำมาใช้เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและ ปรับปรุงหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...
 
รายชื่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก (ครั้งที่ 1/2564) เพิ่มเติม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วันณพงค์ วงศ์พานิช   
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2021 เวลา 15:30 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก (ครั้งที่ 1/2564) เพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม) รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดาวน์โหลดประกาศ

 
รายชื่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก (ครั้งที่ 1/2564) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วันณพงค์ วงศ์พานิช   
วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2021 เวลา 17:40 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก (ครั้งที่ 1/2564)
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม) รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดาวน์โหลดประกาศ

 
เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอเบิกจ่ายเงิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วันณพงค์ วงศ์พานิช   
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤศจิกายน 2020 เวลา 22:31 น.

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานบริหารคลังและทรัพย์สินจึงได้จัดทำแนวปฏิบัติ "เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอเบิกจ่ายเงิน" ดังรายละเอียดต่อไปนี้ >> ดาวน์โหลดเอกสาร

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องอัตราเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วันณพงค์ วงศ์พานิช   
วันพฤหัสบดีที่ 05 พฤศจิกายน 2020 เวลา 09:27 น.

เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหาร เป็นไปด้วยความประหยัดและเหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในด้านการเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องอัตราเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหาร >> ดาวน์โหลดประกาศ

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 3

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ

ผู้อำนวยการ

สำนักงานอธิการบดี

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี

ระยะ5ปี 2566-2567