หน้าแรก

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศูนย์ภาษาเป็นแหล่งการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาการเรียนรู้ทางภาษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นผู้มีความสามารถด้านภาษา

 

 

Speexx Thailand, Vietnam & Cambodia Logo

 

การฝึกอบรมภาษาออนไลน์ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

* เข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ภายใต้เครือข่าย PBRU

นื้อหาถูกออกแบบตามกรอบมาตรฐาน Common European Framework of Referencefor Languages (CEFR)

 

 

บริการนักศึกษา

ข่าวสารศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์

 

 

ข่าวกิจกรรมและฝึกอบรม

 

 

TOEIC Online