หน่วยราชการอื่นๆ
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   สภามหาวิทยาลัย, สภาวิชาการ, คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
งานสภาและประชาสัมพันธ์ อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร14) ชั้น 8 โทร. 032-708626
5492
2   Link   สภาคณาจารย์และข้าราชการ
3359
3   Link   สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี
สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (14) ชั้น 7
4351
4   Link   งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการในเรื่องประกันคุณภาพภาพรวมของมหาวิทยาลัย อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7 โทร. 032-708614
4221
5   Link   จดหมายข่าวดอนขังใหญ่
นำเสอนข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย และจดหมายข่าวดอนขังใหญ่ ในการดำเนินงานของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4409