ขณะนี้อยู่ที่ หน้าแรก : >> หน่วยงาน >> หน่วยราชการอื่นๆ
หน่วยราชการอื่นๆ
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   สภามหาวิทยาลัย, สภาวิชาการ, คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
งานสภาและประชาสัมพันธ์ อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร14) ชั้น 8 โทร. 032-708626
6196
2   Link   สภาคณาจารย์และข้าราชการ
4020
3   Link   สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี
สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (14) ชั้น 7
4977
4   Link   งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการในเรื่องประกันคุณภาพภาพรวมของมหาวิทยาลัย อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7 โทร. 032-708614
5056
5   Link   จดหมายข่าวดอนขังใหญ่
นำเสอนข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย และจดหมายข่าวดอนขังใหญ่ ในการดำเนินงานของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
5014