ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 รายชื่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก (ครั้งที่ 1/2564) เพิ่มเติม พุธ, 23 มิถุนายน 2021 วันณพงค์ วงศ์พานิช 744
2 รายชื่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก (ครั้งที่ 1/2564) อาทิตย์, 20 มิถุนายน 2021 วันณพงค์ วงศ์พานิช 2155
3 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 จันทร์, 06 พฤศจิกายน 2017 Napatsapon Namsala 2879
4 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 วันณพงค์ วงศ์พานิช 2108
5 ประกาศโครงร่างการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ศุกร์, 28 ตุลาคม 2016 สุนทร ชูเส้นผม 1439
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯนิติกร ระดับชำนาญการ ศุกร์, 28 ตุลาคม 2016 สุนทร ชูเส้นผม 1085
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ศุกร์, 28 ตุลาคม 2016 สุนทร ชูเส้นผม 1024
8 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ศุกร์, 28 ตุลาคม 2016 สุนทร ชูเส้นผม 993
9 การกำหนดภาระงานของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จันทร์, 11 เมษายน 2016 Napatsapon Namsala 2004
10 หลักเกณฑ์ และวิธีการจ้างพนักงานชั่วคราว ประเภทวิชาการ จันทร์, 11 เมษายน 2016 Napatsapon Namsala 1761
11 เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ จันทร์, 11 เมษายน 2016 Napatsapon Namsala 1839
12 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 2558 พุธ, 08 กรกฏาคม 2015 Napatsapon Namsala 2063