ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 จันทร์, 06 พฤศจิกายน 2017 Napatsapon Namsala 2496
2 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2017 วันณพงค์ วงศ์พานิช 1595
3 ประกาศโครงร่างการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ศุกร์, 28 ตุลาคม 2016 สุนทร ชูเส้นผม 1065
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯนิติกร ระดับชำนาญการ ศุกร์, 28 ตุลาคม 2016 สุนทร ชูเส้นผม 814
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ศุกร์, 28 ตุลาคม 2016 สุนทร ชูเส้นผม 763
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ศุกร์, 28 ตุลาคม 2016 สุนทร ชูเส้นผม 752
7 การกำหนดภาระงานของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จันทร์, 11 เมษายน 2016 Napatsapon Namsala 1576
8 หลักเกณฑ์ และวิธีการจ้างพนักงานชั่วคราว ประเภทวิชาการ จันทร์, 11 เมษายน 2016 Napatsapon Namsala 1402
9 เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ จันทร์, 11 เมษายน 2016 Napatsapon Namsala 1418
10 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 2558 พุธ, 08 กรกฏาคม 2015 Napatsapon Namsala 1722