ขณะนี้อยู่ที่ หน้าแรก : >> ติดต่อ >> ติดต่อสำนักงานอธิการบดี
ผศ.ทัศนัย ทั่งทอง
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ที่อยู่:
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง
อ.เมือง
จ.เพชรบุรี
76000
Thailand

โทรศัพท์: 032-708605
https://op.pbru.ac.th

 


ตำแหน่งที่ตั้ง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี