ข่าวทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอเบิกจ่ายเงิน พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2020 วันณพงค์ วงศ์พานิช 87
2 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องอัตราเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหาร พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2020 วันณพงค์ วงศ์พานิช 79
3 แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016 Napatsapon Namsala 1760
4 คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย พุธ, 22 กรกฏาคม 2015 Napatsapon Namsala 2844
5 การติดตามผลการพัฒนาตนเอง (IDP) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015 Napatsapon Namsala 2766