ขณะนี้อยู่ที่ หน้าแรก : >> หน่วยงาน >> ระดับกอง และ ศูนย์
หน่วยงานระดับกอง/ศูนย์
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   กองกลาง
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 โทร.032-493-300 ต่อ 1127(ธุรการ), 1444(การเงิน), 1133(พัสดุ), 1101(ประชาสัมพันธ์)
3265
2   Link   กองนโยบายและแผน
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7 โทร.032-493-280, 032-493-300 ต่อ 1115(วิเทศสัมพันธ์), 1113 1131(งบประมาณ), 1132(ผอ.), 1134(สารสนเทศ)
โทรสาร.032-493-280
3464
3   Link   กองพัฒนานักศึกษา
อาคารองค์การนักศึกษา โทร.032-493-278, 032-493-300 ต่อ 1115(งานบริหาร), 1116(กยศ.กรอ.แนะแนว,สารสนเทศ), 1108(ทุนการศึกษา),1324(งานกิจกรรม)
โทรสาร. 032-493-278
3555
4   Link   ศูนย์คอมพิวเตอร์
อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ โทรศัพท์ 032-405592 ต่อ 1702(สำนักงาน), 032-405593(ผู้อำนวยการ) โทรสาร 032-493296
2920