หน่วยงานระดับสำนัก/สถาบัน
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   สำนักงานอธิการบดี
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร14) ชั้น 1 ฝั่งขวา โทร.032-493300 ต่อ 1101(ผอ.), 1127(สำนักงาน), 1114(กองกลาง) 032-493-308 โทรสาร.032-493-308
3165
2   Link   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร14) ชั้น 1 ฝั่งซ้าย โทร.032-493-300 ต่อ 1166(ผอ.), 1106(สำนักงาน), 1111(ทะเบียน) 032-493-279, 032-493-312 โทรสาร.032-493-279
3487
3   Link   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารวิทยบริการ โทร.032-493-300 ต่อ 1129(ผอ), 1109(สำนักงาน), 1512(บรรณารักษ์), 032-493-272 โทรสาร. 032-493-272
2713
4   Link   สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
อาคารสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โทร.032-493300 ต่อ 1137(ผอ.), 1117(สำนักงาน), 1114(วิจัย) 032-493-277 โทรสาร.032-493-277
3003