ขณะนี้อยู่ที่ หน้าแรก : >> ดาวน์โหลด >> คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด ของ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560
คุณสมบัติค่า
ชื่อคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560
คำอธิบาย
ชื่อไฟล์เชื่อมต่อ ถึง 20161220_Manual_Integrity_and_Transparency_Assessment2560NACC.pdf
ขนาดของไฟล์Link
ชนิดของไฟล์pdf (ชนิดของไฟล์: link)
ผู้สร้างwannapong
สร้างเมื่อ: 02/08/2017 08:44
แสดงแล้วทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดยผู้แก้ไข
ฮิต380 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ 02/10/2017 12:35
โฮมเพจ
CRC Checksum
MD5 Checksum