ขณะนี้อยู่ที่ หน้าแรก : >> ดาวน์โหลด >> กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 2556
รายละเอียด ของ กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 2556
คุณสมบัติค่า
ชื่อกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 2556
คำอธิบาย
ชื่อไฟล์เชื่อมต่อ ถึง 20161230_Framework_to_Integrity_and_Transparency_Assessment2560NACC.pdf
ขนาดของไฟล์Link
ชนิดของไฟล์pdf (ชนิดของไฟล์: link)
ผู้สร้างwannapong
สร้างเมื่อ: 02/08/2017 08:42
แสดงแล้วทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดยผู้แก้ไข
ฮิต575 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ 02/10/2017 12:31
โฮมเพจ
CRC Checksum
MD5 Checksum