ขณะนี้อยู่ที่ หน้าแรก : >> ดาวน์โหลด >> ประกาศมหาวิทยาลัยฯ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
รายละเอียด ของ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คุณสมบัติค่า
ชื่อประกาศมหาวิทยาลัยฯ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คำอธิบายประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2560
ชื่อไฟล์เชื่อมต่อ ถึง 20170117_Policy_Integrity_and_Transparency2560PBRU.pdf
ขนาดของไฟล์Link
ชนิดของไฟล์pdf (ชนิดของไฟล์: link)
ผู้สร้างwannapong
สร้างเมื่อ: 02/08/2017 08:41
แสดงแล้วทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดยผู้แก้ไข
ฮิต827 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ 02/14/2017 10:32
โฮมเพจ
CRC Checksum
MD5 Checksum