รายงานประชุม ก.บ. ปี พ.ศ. 2555

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2555

เอกสารวันที่ส่งมอบ

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 9/2555
วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2555
วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2555
วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2555
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2555
วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 3