ขณะนี้อยู่ที่ หน้าแรก :
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 Napatsapon Namsala 1828
2 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส วันณพงค์ วงศ์พานิช 1094
3 ประกาศโครงร่างการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สุนทร ชูเส้นผม 732
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯนิติกร ระดับชำนาญการ สุนทร ชูเส้นผม 495
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า สุนทร ชูเส้นผม 494
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สุนทร ชูเส้นผม 470
7 การกำหนดภาระงานของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Napatsapon Namsala 1067
8 หลักเกณฑ์ และวิธีการจ้างพนักงานชั่วคราว ประเภทวิชาการ Napatsapon Namsala 935
9 เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ Napatsapon Namsala 953
10 ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 2558 Napatsapon Namsala 1374