ขณะนี้อยู่ที่ หน้าแรก :
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สุนทร ชูเส้นผม 4517
2 งานประชุมและการประชาสัมพันธ์ สุนทร ชูเส้นผม 950
3 งานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค สุนทร ชูเส้นผม 2300
4 งานบริหารคลังและทรัพย์สิน สุนทร ชูเส้นผม 1260
5 งานบริหารงานบุคคล สุนทร ชูเส้นผม 1889
6 งานบริหารทั่วไป สุนทร ชูเส้นผม 1070
7 บุคลากรงานประชุมและประชาสัมพันธ์ วันณพงค์ วงศ์พานิช 3477
8 บุคลากรงานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค วันณพงค์ วงศ์พานิช 3641
9 บุคลากรงานบริหารงานคลังและทรัพย์สิน วันณพงค์ วงศ์พานิช 3896
10 บุคลากรงานบริหารงานบุคคล วันณพงค์ วงศ์พานิช 4637
11 บุคลากรงานบริหารทั่วไป วันณพงค์ วงศ์พานิช 3971
12 กองพัฒนานักศึกษา วันณพงค์ วงศ์พานิช 3490
13 กองนโยบายและแผนงาน วันณพงค์ วงศ์พานิช 3335
14 กองกลาง วันณพงค์ วงศ์พานิช 4141
15 ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี วันณพงค์ วงศ์พานิช 10570
16 โครงสร้างการบริหาร วันณพงค์ วงศ์พานิช 3986
17 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วันณพงค์ วงศ์พานิช 3481
18 ประวัติความเป็นมา วันณพงค์ วงศ์พานิช 3810