สำนักงานอธิการบดี

ฝากข้อความถึงผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี

# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ เบอร์มือถือ
1 นายสะอาด เข็มสีดา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 032-493300 ต่อ 1100
2 นางสมพร พิริยะสุขถาวร ผู้อำนวยการกองกลาง 032-493-300 1127