ขณะนี้อยู่ที่ หน้าแรก :
สำนักงานอธิการบดี

ฝากข้อความถึงผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี

# ชื่อที่ติดต่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ เบอร์มือถือ แฟกซ์
1 นายสะอาด เข็มสีดา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 032-493300 ต่อ 1100 032-493308
2 นางสมพร พิริยะสุขถาวร ผู้อำนวยการกองกลาง 032-493-300 1127 032-493-300